ВЭБ САЙТ

Зогсолтгүй хөгжиж, амжилтаараа ялгаръя

вэб дизайны онлайн зах

Техник технологийн хурдацтай хөгжил нь бизнесийн илүү шинэ боломжуудыг нээсээр байна. Үүний нэг жишээ бол вэб сайт юм. Вэб сайт нь дижитал маркетингийн цөм бөгөөд вэб хуудсаараа байгууллага, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гээд бүх мэдээллийг хамгийн бүрэн дүүрэн хэлбэрээр хүргэхээс гадна тухайн хүний болон байгууллагын нүүр царайг илтгэх томоохон хэрэгсэл болоод байна.

Монгол улдсад олон улсын стандартад нийцсэн, дэлхийд өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ экспорлон гаргадаг цөөн хэдэн вэб хөгжүүлэлтийн компаниуд байдаг ба эдгээр нь дэлхийн хамгийн том, хамгийн өндөр шалгуур бүхий вэб дизайны онлайн зах болох THEMEFOREST.NET-ын шаардлага, шалгуурыг хангасан цогц вэбийг хөгжүүлж, олон улсад экспортлодог. Энэхүү олон улсын онлайн захад нийт 5.928.380 бүртгэлтэй хэрэглэгчид байдаг бөгөөд зах зээлд өрсөлдөж буй бүтээгдэхүүний тоо 8.638.648 орчим байна.

Та олон улсын стандартад нийцсэн вэб сайттай болохыг хүсвэл: