Үйл ажиллагааны тайлан

ЭхлэлҮйл ажиллагааны тайлан

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2021 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2021/03/22

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2020 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2020/04/20

2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2020-08-05

2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2019-07-29
2"Айтүүлс" ХКITLS2020-04-01

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2019 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2019/04/10

2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2018-07-30
2"Айтүүлс" ХКITLS2019.01.22

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2018-07-30