Үйл ажиллагааны тайлан

ЭхлэлҮйл ажиллагааны тайлан

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2019/04/10

2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2019-07-29

2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2018-07-30
2"Айтүүлс" ХКITLS2019.01.22

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1"Айтүүлс" ХКITLS2018-07-30