INITIAL PUBLIC OFFERING

Зогсолтгүй хөгжиж, амжилтаараа ялгаръя

ХУВЬЦАА

Айтүүлс ХК-ийн анхдагч зах зээлийн арилжаанд 1074 хөрөнгө оруулагчийн захиалгийг хүлээн авж, амжилттайгаар явагдcаныг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталгаажуулж, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг нийт 954 хувьцаа эзэмшигчтэйгээр эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон ба нийт 34,452,124 ширхэг энгийн хувьцааны 21,064,144 ширхэгийг “Ай Си Ти групп” ХХК эзэмшиж 13,387,980 ширхэг хувьцааг олон нийтэд нээлттэй арилжаалагдагдлаа.

Үнэт цаасны нэр, төрөл Айтүүлс ХК - ITLS
Энгийн хувьцаа
Нийт хувьцааны тоо 13,387,980ш
Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ 100₮
Үнэт цаасны хураангуй танилцуулга: үзэх, татах
Үнэт цаасны дэлгэрэнгүй танилцуулга: үзэх, татах
Хувьцаа эзэмшигчдийн анхдугаар хурлын материал: үзэх
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал: үзэх
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТ