Санхүүгийн мэдээлэл

ЭхлэлСанхүүгийн мэдээлэл
 • Санхүүгийн үзүүлэлт ( 2018 он )

  • Нийт хөрөнгө
   3,601,082,300
  • Өр төлбөрийн нийт дүн
   607,530,900
  • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
   2,993,551,400
  • Нийт хувьцааны тоо ширхэг
   34,452,124

  Санхүүгийн харьцаанууд

  • Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)
   3,601,082,300
  • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж (ROE) (ROE)
   607,530,900
  • Нийт хөрөнгийн эргэц (ROTA)
   2,993,551,400
  • Нэгж хувьцааны өгөөж (EPS)
   34,452,124
  • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)
   19.5286

  Санхүүгийн үзүүлэлт / Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт /

  • Нийт борлуулалтын орлого
   1,512,815,800
  • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
   597,985,800
  • Нийт ашиг
   191,195,000
  • Цэвэр ашиг
   171,302,300
  • Ногдол ашиг (энгийн/)
   0.
  • Ногдол ашиг (давуу эрхийн)
   0.
  • Нэгж хувьцааны дансны үнэ
   87
 • 2019 оны 4-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2020-02-21

  2019 оны 3-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-10-23

  2019 оны 2-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-07-22

  2019 оны 1-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-04-20

  2018 оны 4-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-02-15

  2018 оны 2-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-02-15