“Айтүүлс” ХК – Гоёо Эф Си багийн үндсэн ивээн тэтгэгчээр ажиллаж байна.