INITIAL PUBLIC OFFERING

Зогсолтгүй хөгжиж, амжилтаараа ялгаръя

"АйТүүлс" ХК
  • Гүйцэтгэх удирдлага: Б. Тамир
  • Улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001141
  • Регистрийн дугаар: 5468361
  • Үүсгэн байгуулагдсан огноо: 2011
  • Нийт хувьцааны тоо: 13,387,980
  • Үйл ажиллагааны чиглэл: Програм хангамжийн үйлчилгээ

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа нээлттэй хувьцаат компани болж өөрчлөн зохион байгуулагдаж буй “Айтүүлс” ХК-ийн нэг бүр нь 43 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, нийт 34,452,124 ширхэг энгийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэв. Үүний 21,064,144 ширхэгийг “Ай Си Ти групп” ХХК-ийн эзэмшилд бүртгэхийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-д, 13,387,980 ширхэгийг тогтоосон үнийн аргаар тус бүрийн үнийг 100 төгрөгөөр нийтэд санал болгон худалдахыг “Айтүүлс” ХК тус тус зөвшөөрсөн.

Айтүүлс ХК-ийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэл анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга авсан ба компанийн үнэт цаасыг худалдан авах захиалга нь нийлүүлэлтээсээ 3 дахин их буюу нийт 3.9 тэрбум төгрөгт хүрснээр, Монголын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргасан компаниуд дунд хамгийн их захиалга авсан компани боллоо. Ийнхүү компанийн анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай явагдаж, хөрөнгө оруулагчдад үнэт цаасны хуваарилалтыг хийсэн тул, “Айтүүлс” ХК-ийн хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс эхлүүлэн явж байна.