Айтүүлс үүлэн үйлчилгээ

ICS

Үүлэн технологи нь таны систем болон өгөгдлийг нэг сервер компьютерт биш хоорондоо нягт уялдаа холбоо бүхий нарийн зохион байгуулсан олон сервер дээр хуваарилан ажиллуулах, тараан байрлуулах, үр дүнд нь таны бизнесийг байнгын тогтвортой бөгөөд хамгийн үр өгөөжтэй байдлаар явуулах зорилго бүхий технологийн инновацлаг шийдлүүдийн нийлбэр юм.

ssll

ICS mini

35,000₮/сардНӨАТгүй

 • 1 core CPU
 • 0,5 GB memory
 • Unlimited bandwidth
 • 1 IP
 • 15 GB storage (SSD)

ICS 1

41,000₮/сардНӨАТгүй

 • 1 core CPU
 • 1 GB memory
 • Unlimited bandwidth
 • 1 IP
 • 15 GB storage (SSD)

ICS 2

65,000₮/сардНӨАТгүй

 • 1 core CPU
 • 2 GB memory
 • Unlimited bandwidth
 • 1 IP
 • 30 GB storage (SSD)

ICS 3

125,000₮/сардНӨАТгүй

 • 2 core CPU
 • 4 GB memory
 • Unlimited bandwidth
 • 1 IP
 • 60 GB storage (SSD)

ICS 4

245,000₮/сардНӨАТгүй

 • 4 core CPU
 • 8 GB memory
 • Unlimited bandwidth
 • 1 IP
 • 120 GB storage (SSD)

ICS mega

453,000₮/сардНӨАТгүй

 • 8 core CPU
 • 16 GB memory
 • Unlimited bandwidth
 • 1 IP
 • 200 GB storage (SSD)

Давуу талууд

Хэрэглэснээрээ төлбөр төлөх боломжтой

Үүлэн технологид суурилсан байршуулах үйлчилгээ нь хэрэглээнээс хамааран үйлчилгээний төлбөрийн дүн бодогддог бөгөөд хэрэглэгчийн хувьд найдвартай үйлчилгээг илүү хямд үнээр ашиглах боломжтой.

Дата алдагдах эрсдлээс бүрэн хамгаалагдсан

Үүлнээс бусад технологид суурилсан найдвартай үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд байдаг ч байгалийн гамшиг, болзошгүй нөхцөл байдалд дата алдагдах тохиолдлууд байдаг. Үүлэн технологид суурилсан таны дата, мэдээллийг онлайнд орчинд олон газар зэрэг байршуулснаар мэдээлэл алдагдах эрсдлээс бүрэн хамгаалагдах боломжтой юм.

Цаг болон зардлаа хэмнэх боломжтой

Байршуулах үйлчилгээг ашиглахад байгууллагуудад серверүүд, дата хадгалалт, интернет зэрэг олон асуудлууд тулгардаг. Үүлэн технологид суурилсан үйлчилгээг ашигласнаар та их хэмжээний зардал, цагаа хэмнэх боломжтой.

Системийн уян хатан ажиллагаа

Үүлэн технологид суурилсан байршуулах үйлчилгээг хэрэглэгч таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэлхийд гаргаад зогсохгүй, цаашид бизнес өргөжин, хэрэглэгчид нэмэгдэж ачаалал ихсэх үед динамик (уян хатан) байдлаар системийн хүчин чадлыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан системээ шууд өргөжүүлээд явах боломжтийг олгодог.