INITIAL PUBLIC OFFERING

Зогсолтгүй хөгжиж, амжилтаараа ялгаръя

Айтүүлс ХК-ийн 2017 оны 01 сарын 08-ний өдөр болсон хувьцаа эзэмшигчдийн анхугаар хурлаар доор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгосон болно.

Үүнийг “Айтүүлс” ХК-ийн 2018 оны 01 сарын 08-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын А/18/02 дугаар тогтоолоор ТУЗ-ын гишүүдийг үүрэгт ажилд нь томилон баталлаа.

Хараат бус гишүүд

  • З. Мягмарсүрэн
  • Д. Даваа
  • Л. Тэмүүлэн
  • Э. Наранмөнх

Ердийн гишүүд

  • А. Баттамир
  • И. Алтантулга
  • Г. Хатанболд
  • Б. Эрдэнэжаргал
  • Н. Улаанхүү