Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Зогсолтгүй хөгжиж, амжилтаараа ялгаръя

Тусламж үйлчилгээний алба нь ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг.
Тусламж үйлчилгээний албаар шийдвэрлэгдэх асуудлууд
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
  • Үйлчилгээний хугацаа болон төлбөрийн талаарх мэдээлэл
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохиргооны талаар болон засвар үйлчилгээний зааварчилгаа авах
  • Хэрэглэгчийн системийн ажиллагаа болон зааварчилгаа авах
  • Санал, гомдол хүлээн авах зэрэг асуудлаар Тусламж үйлчилгээний албатай холбогдох боломжтой.
Техник тусламжийн албаар үйлчилгээний шийдвэрлэх асуудлууд
  • Хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ дээр гарсан асуудлуудыг техникийн талаас шалгуулах, түүнийг шийдвэрлэх, засварлах
  • Техникийн заавар зөвлөмжийг мэргэжлийн инженерүүдээс авах
  • Датацентрийн холбоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар

24/7

ТЕХНИКИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

УТАС:75755585